نمایش دادن همه 16 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

ژامبون تیرنگ 300 گرمی سولیکو کاله

کالباس خشک 60% دمس

کالباس مرغ و قارچ 60% 300 گرمی کیمبال

کالباس گوشت مرغ 90% 250 گرمی کیمبال

سوسیس آلمانی40% نایلون 1000 گرمی کیمبال

سوسیس کوکتل چیکو 500 گرمی سولیکو کاله

سوسیس هات داگ 70% 500 گرمی دمس

سوسیس هات داگ 70% 400 گرمی صدک

سوسیس کوکتل پنیر 55% 500 گرمی صدک

سوسیس کوکتل ویژه 60% 500 گرمی صدک

سوسیس مخصوص 55%(کوکتل) 500 گرمی دمس

سوسیس مرغ 55% 500 گرمی دمس

کوکتل گوشت 55% 500 گرمی سولیکو کاله

کالباس لیونر گوشت قرمز 60% 500 گرمی کیمبال

کالباس مارتادلا40% رول 500گرمی کیمبال

کالباس خشک گوشت قرمز 60% 500 گرمی کیمبال